به گزارش عدالتخواهی، مرتضی فیروزآبادی از فعالان اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی امروز در بیست و نهمین نشست سراسری این اتحادیه در کارگاهی با موضوع “آداب مطالبه‌گری” اظهار داشت: رعایت ادب و انصاف از اصلی‌ترین عناصر ما برای باقی‌ماندن در عرصه مطالبه‌گری بوده و درشت‌گویی و پرخاش نشانگر عدم فهم عمقی و استیصال و در نتیجه خروج از وادی مطالبه‌گری است.

وی تاکید کرد: مطالبه‌گری عنصری کلیدی برای حفظ خط آرمانی کشور است چرا که اگر افرادی بدون وابستگی به مطالبه آرمان‌ها نپردازند، زیر حفظ وضع موجود، آرمان‌ها از بین می‌رود.